Visclub Nooit Genoeg

Klein Willebroek

Login

De Redactie :

Webmaster:
De Poorter David
iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 3225191iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194iconfinder 2018 social media popular app logo tumblr 3225184iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 3225180

Auteurs:
Van Loon Jill
Fotograaf:
Van Loon Jill
Van Loon Nick


 

 

WEDSTRIJDKALENDER 2023 “ NOOIT GENOEG “ KLEIN WILLEBROEK  
maart       juli      
4       1 Koppelmarathon 8u – 20u open
5 Openingswedstrijd 12u open 2      
7 Dinsdagwedstrijd 12u  open 4 Dinsdagwedstrijd 13u open
11 Lentewedstrijd 12u open   8 Clubwedstrijd 10u          9  
12       9      
14 Dinsdagwedstrijd 12u   11 Dinsdagwedstrijd 13u open
18 Lentewedstrijd 12u open   15 Clubwedstrijd 10u          10  
19       16      
21 Dinsdagwedstrijd 12u   18 Dinsdagwedstrijd 13u open
25       21      
26 Lentewedstrijd 12u open   22 Koningvissen 10u  
28 Dinsdagwedstrijd 12u   23 Koningvissen 10u  
april       25 Dinsdagwedstrijd 13u open
1 Clubwedstrijd 10u         1   29      
2       30 Clubwedstrijd 10u          11  
4 Dinsdagwedstrijd 13 u open aug      
8 Paaswedstrijd 13u   1 Dinsdagwedstrijd 13u open
9       5 STEAK WEEK-END  
10       6 STEAK WEEK-END  
11 Dinsdagwedstrijd 13 u open 8 Dinsdagwedstrijd 13u open
15       12 Clubwedstrijd 10u          12  
16 Clubwedstrijd 10u         2   13      
18 Dinsdagwedstrijd 13 u open 15      
22       19 Beker Van Aken & vrienden 10u open
23 Clubwedstrijd 10u         3   20 Beker Van Aken & vrienden 10u open
25 Dinsdagwedstrijd 13 u open 22 Dinsdagwedstrijd 13u open
29       26 Clubwedstrijd 10u          13  
30 koppelwedstrijd 10u open   27      
mei       29 Dinsdagwedstrijd 13u open
1       sep      
2 Dinsdagwedstrijd 13 u open 2 Koppelwedstrijd 10u open  
6 Beker Vercammen 13 u open 3      
7       5 Dinsdagwedstrijd 13u open
9 Dinsdagwedstrijd 13 u open 9      
13       10 Clubwedstrijd 10u          14  
14 Clubwedstrijd 10u  4   12 Dinsdagwedstrijd 13u open
16 Dinsdagwedstrijd 13 u open 16      
18 koppelwedstrijd 10u open   17      
20       19 Dinsdagwedstrijd 13u open
21 Clubwedstrijd 10u         5   23      
23 Dinsdagwedstrijd 13 u open 24 Koppelwedstrijd 10u open  
27       26 Dinsdagwedstrijd 13u open
28       30 Clubwedstrijd 10u          15  
29 Clubwedstrijd 10u         6   okt      
30 Dinsdagwedstrijd 13 u open 1      
juni       3 Dinsdagwedstrijd 13u open
3 Clubwedstrijd 10u         7   7 Herfstwedstrijd 12u open  
4       8 Koppelwedstrijd 10u open  
6 Dinsdagwedstrijd 13u open 10 Dinsdagwedstrijd 13u open
10       14 Herfstwedstrijd 12u open  
11 koppelwedstrijd 10u open   15      
13 Dinsdagwedstrijd 13u open 17 Dinsdagwedstrijd 13u open
17       21 Herfstwedstrijd 12u open  
18 koppelwedstrijd 10u open   22      
20 Dinsdagwedstrijd 13 u open 24 Dinsdagwedstrijd 12u open
24       28 Herfstwedstrijd 12u open  
25 Clubwedstrijd 10u         8   29      
27 Dinsdagwedstrijd 13 u open 31 Dinsdagwedstrijd 12 u open

REGLEMENT V.Z.W.VISCLUB "NOOIT GENOEG"KLEIN WILLEBROEK

Aangepaste versie januari 2021

1)Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 60 euro,

Juniors die lid zijn onder de 16 jaar betalen 50 euro.

Het aanvangslidgeld bedraagt 80 euro, juniors jonger dan 16 jaar betalen 60 euro.

Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de alg.vergadering van de club die zal plaatsvinden in de loop

van januari of februari.

De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald.

Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club, bij evt.latere betaling dan 28 februari

zal het aanvangs lidgeld van 80 euro aangerekend worden.

2)Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurt, nadien is het verboden te vissen tot

aanvang van de wedstrijdkalender.

3)Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater De Geul.

Het gebruik van leefnetten is enkel toegelaten tijdens de wedstrijden.

Enkel de leefnetten eigendom van de club mogen gebruikt worden, bij verlies of beschadiging moet deze

vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.

4)Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vis sport max. gebruik maken van twee hengels.

(niet tijdens de  viswedstrijden ).

5)Tijdens de organisatie van een wedstrijd of verhuur van de visput mag er niet gevist worden door niet

deelnemers aan deze wedstrijd, overtreders worden onmiddellijk uitgesloten uit de club.

6)Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden, casters en voeder

bol aan de haak.

Het aantal expanders is max.100 gr enkel voor gebruik aan de haak ,mag niet mee gevoederd worden.

Enkel bijvoederen met korrel die door de visclub verkocht wordt.

7)Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht 2 leefnetten te gebruiken, ongeacht wat de vangst is,

zullen deze gelijkmatig en afwisselend gebruikt worden

Deze zullen gelijkmatig verdeeld worden tot max.20 kg per leefnet, boven de 20kg wordt er slechts 20 kg

aangerekend en wanneer het gewicht de 25 kg overschrijdt per net zal er een gewicht van 0 aangerekend worden voor dit net.

8)Er mag gevist worden met elastiek (puller verboden) hierbij is het  uitgesloten dat men de vissers naast zich hinderen.

Vissen met molen of reel tijdens de wedstrijd is verboden (niet van toepassing tijdens de feederwedstrijden).

Het gebruik van de voedercup is toegestaan als deze gekocht is in de club ( medium formaat)

ieder andere vorm van cup is verboden.

De voedercup mag enkel gebruikt worden tijdens de clubwedstrijden en wedstrijden ingericht door de club

die enkel voor de clubleden zijn.

GEEN VOEDERCUP TIJDENS INTERCLUBWEDSTRIJDEN EN KOPPELWEDSTRIJDEN)

Gebruik van gevlochten draad is verboden.

Vissen op halve diepte is niet toegelaten, onderste loodzetting moet zich max.30 cm boven de haak bevinden.

9)Voor de wedstrijden die vanaf 13u beginnen mag er slechts zwaar gevoederd worden bij het beginsignaal

er mag wel bijgevoederd worden tijdens de wedstrijd en dit in lichte vorm, geen zware bollen.

Er mag ook bijgevoederd worden enkel met gele mais, Max.2 potten mais van 350gr, witte maden en korrel

die enkel in de visclub aangekocht worden. Elke andere vorm van korrel is verboden om bij te voederen.

Alle andere granen of deegwaren enz. zijn verboden

Er wordt gevist met 1 kg droog voeder,1L witte maden en 1 pakje korrel (is niet verplicht ) en er wordt gevist vanaf 13U.

Duur van de wedstrijd is 2x 2 1/2u vissen, dus van 13 u tot 15u30 en van 16u15 tot 18u45..

Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt,1L witte maden,2 potten gele mais van 350 gr er mogen

ook korrels bij gevoederd worden tijdens de wedstrijd , enkel afkomstig van de club en aangekocht in de club,

iedere andere vorm van korrel is verboden.

Het is verboden te voederen met casters, gekleurde maden, ver de vase, tubifex en gekapte pieren.

Voor de dinsdag wedstrijden mag er enkel gevoederd worden met de korrel van de club,1L witte maden,

gele mais, elke andere kleur van mais en deegwaren zijn verboden.

Er zullen selectief controles uitgevoerd worden door lottrekking, de gecontroleerde visser is verplicht alle

aas dozen en evt. lengte van de lijn en van de hengelsnoer te laten controleren.

Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de

duur van de wedstrijd en komt niet meer in aanmerking voor de rangschikking, de punten voor deze wedstrijd

vervallen,2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag

deelnemen en wordt uitgesloten uit de club.   

10)Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren, iedere latere klacht is onaanvaardbaar.

Bij elke wedstrijd zullen er X aantal nummers uitgeloot worden voor de hulp bij de weging.

11)Inschrijvingen dienen uiterlijk 1u1/2 voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren , latere inschrijvingen

worden niet meer aanvaard.

Bij inschrijving dient men ook de wedstrijd te vissen om in aanmerking te komen voor de punten van de

interclub wedstrijden of de clubwedstrijden.

Bij inschrijving en niet komen opdagen zal het inschrijvingsgeld verhaald worden voor deze wedstrijd.

12)Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5min geschept zijn.

13)Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.

14)Een gedregde vis die gehaakt is telt, haken in een andere visdraad telt niet.

Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd.

Nascheppen van de gevangen vis is verboden

Het gebruik van een vis emmer met een voldoende groot diameter bij het onthaken is verplicht,

ook voor de dag vissers.

15)Het is verboden schuin te vissen tijdens de wedstrijd, iedere visser vist recht voor zich uit, eveneens in de hoeken.

16)De max. lengte van de hengel bedraagt 9,5 m

De lengte van het hengelsnoer van topeinde tot haak bedraagt max.5 m

17)Bij evt. overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd

waarbij in sectoren wordt gevist zal de éérstvolgende in de rangschikking aanspraak maken op deze punten.

18)Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard TIJDENS DE WEDSTRIJD

en na contact opname met één van de bestuursleden die deze klacht zullen

 onderzoeken of deze al dan niet gegrond is, dit in aanwezigheid met de melder van de klacht, klachten na

de wedstrijd worden niet aanvaard.

19)Er mag gesnoekt worden met kunstaas en of levend visje.

Bij gebruik van levend visje is enkel 1 haak toegelaten, dreghaak met meerdere weerhaken zijn verboden.

20)Snoek of snoekbaars die men tijdens een wedstrijd vangt, dient onmiddellijk teruggezet worden en telt niet.

21)Men is veteraan in het jaar dat met 60 jaar wordt.

Junior is men tot 16 jaar en in het jaar dat met 16 jaar wordt.

22)Veteranen mogen geholpen worden indien nodig en men het vraagt aan zijn buurman, deze moet dan

zelf maar uitmaken wanneer dit van toepassing is, in uitzonderlijke gevallen kan deze regel ook van toepassing

zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.

23)Bij clubwedstrijden zal er altijd met min.3 sectoren gevist worden ongeacht het aantal deelnemers.

23)HET BESTUUR VAN VISCLUB “NOOIT GENOEG” IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

                                                                                              Het Bestuur,

 

Volgende Wedstrijd

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Aankomende evenementen

juli
1

01.07.2023 - 31.08.2023

juli
11

11.07.2023

juli
21

21.07.2023

aug
15

15.08.2023

Google+